Seizures

Anfall

Svensk definition

Kliniska eller subkliniska störningar i kortikal funktion som beror på en plötslig, onormal, överdriven och oorganiserad impulsaktivitet i hjärnans nervceller. Kliniska symtom innefattar onormala motoriska, sensoriska och psykiska fenomen. Återkommande anfall kallas vanligtvis epilepsi eller anfallssjukdomar.

Engelsk definition

Clinical or subclinical disturbances of cortical function due to a sudden, abnormal, excessive, and disorganized discharge of brain cells. Clinical manifestations include abnormal motor, sensory and psychic phenomena. Recurrent seizures are usually referred to as EPILEPSY or "seizure disorder."

Svenska synonymer

Kramper Konvulsioner Epileptiska anfall Icke-epileptiska anfall Tonisk–kloniska anfall Kloniska anfall Toniska anfall Atoniska anfall Myokloniska anfall Sensoriska anfall Konvulsiva anfall Vsuella anfall Motoriska anfall

Engelska synonymer

Seizure Complex Partial Seizures Complex Partial Seizure Partial Seizure, Complex Partial Seizures, Complex Seizure, Complex Partial Tonic-Clonic Seizures Seizure, Tonic-Clonic Tonic Clonic Seizures Tonic-Clonic Seizure Seizures, Tonic-Clonic Clonic Seizures Seizures, Clonic Clonic Seizure Seizure, Clonic Tonic Seizures Seizure, Tonic Tonic Seizure Seizures, Tonic Atonic Seizures Atonic Seizure Seizure, Atonic Atonic Absence Seizures Absence Seizure, Atonic Absence Seizures, Atonic Atonic Absence Seizure Seizure, Atonic Absence Myoclonic Seizures Myoclonic Seizure Seizure, Myoclonic Epileptic Seizures Seizures, Epileptic Epileptic Seizure Seizure, Epileptic Seizures, Sensory Seizure, Sensory Sensory Seizure Sensory Seizures Absence Seizures Absence Seizure Seizure, Absence Petit Mal Convulsion Convulsion, Petit Mal Convulsions Convulsion Convulsive Seizures Convulsive Seizure Seizure, Convulsive Seizures, Convulsive Seizures, Motor Motor Seizure Motor Seizures Seizure, Motor Jacksonian Seizure Seizure, Jacksonian Seizures, Auditory Auditory Seizure Auditory Seizures Seizure, Auditory Seizures, Focal Focal Seizure Focal Seizures Seizure, Focal Partial Seizures Partial Seizure Seizure, Partial Seizures, Generalized Generalized Seizure Generalized Seizures Seizure, Generalized Seizures, Gustatory Gustatory Seizure Gustatory Seizures Seizure, Gustatory Seizures, Olfactory Olfactory Seizure Olfactory Seizures Seizure, Olfactory Convulsion, Non-Epileptic Convulsion, Non Epileptic Convulsions, Non-Epileptic Non-Epileptic Convulsion Non-Epileptic Convulsions Seizures, Somatosensory Seizure, Somatosensory Somatosensory Seizure Somatosensory Seizures Seizures, Vertiginous Seizure, Vertiginous Vertiginous Seizure Vertiginous Seizures Seizures, Vestibular Seizure, Vestibular Vestibular Seizure Vestibular Seizures Seizures, Visual Seizure, Visual Visual Seizure Visual Seizures Nonepileptic Seizures Nonepileptic Seizure Seizure, Nonepileptic Seizures, Nonepileptic Non-Epileptic Seizures Non Epileptic Seizures Non-Epileptic Seizure Seizure, Non-Epileptic Generalized Tonic-Clonic Seizures Generalized Tonic Clonic Seizures Generalized Tonic-Clonic Seizure Seizure, Generalized Tonic-Clonic Seizures, Generalized Tonic-Clonic Tonic-Clonic Seizure, Generalized Tonic-Clonic Seizures, Generalized Generalised Tonic-Clonic Seizures Generalised Tonic Clonic Seizures Generalised Tonic-Clonic Seizure Seizure, Generalised Tonic-Clonic Tonic-Clonic Seizure, Generalised Tonic-Clonic Seizures, Generalised Single Seizure Seizure, Single Single Seizures Generalized Absence Seizures Absence Seizure, Generalized Absence Seizures, Generalized Generalized Absence Seizure Seizure, Generalized Absence