Refraction, Ocular

Ögats ljusbrytning

Svensk definition

Brytning av ljus genom ögats medier.

Engelsk definition

Refraction of LIGHT effected by the media of the EYE.

Svenska synonymer

Brytning, okulär Ljusbrytning, ögats

Engelska synonymer

Ocular Refraction Ocular Refractions Refractions, Ocular