Red Nucleus

Nucleus ruber

Svensk definition

En gulrosa del av mitthjärnan belägen i det rostrala mesencefalontegmentet. Den tar emot ett stort utskott från den motsatta sidan av lillhjärnan via den övre lillhjärnsskänkeln och ett utskott från motorbarken på sin egen sida.

Engelsk definition

A pinkish-yellow portion of the midbrain situated in the rostral mesencephalic tegmentum. It receives a large projection from the contralateral half of the CEREBELLUM via the superior cerebellar peduncle and a projection from the ipsilateral MOTOR CORTEX.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nucleus, Red Nucleus Ruber