Receptors, Mitogen

Mitogenreceptorer

Svensk definition

Glykoproteinmolekyler på ytan av B- och T-lymfocyter som reagerar med molekyler av sera, lektiner och andra ämnen som sätter igång "blast"-omvandling av lymfocyter.

Engelsk definition

Glycoprotein molecules on the surface of B- and T-lymphocytes, that react with molecules of antilymphocyte sera, lectins, and other agents which induce blast transformation of lymphocytes.

Svenska synonymer

Lektinreceptorer Receptor, mitogen Recptorer, lektin

Engelska synonymer

Mitogen Receptor Receptor, Mitogen Mitogen Receptors Receptors, Lectin Lectin Receptors