Receptors, Complement

Komplementreceptorer

Svensk definition

Molekyler som finns på ytan hos en del B-lymfocyter och makrofager och som känner igen och binder till komplementkomponenterna C3b, C3d, C1q och C4b.

Engelsk definition

Molecules on the surface of some B-lymphocytes and macrophages, that recognize and combine with the C3b, C3d, C1q, and C4b components of complement.

Svenska synonymer

Komplementreceptor typ 1 Receptorer, komplement

Engelska synonymer

Complement Receptor Receptor, Complement Complement Receptors Complement Receptor Type 1