Public Opinion

Allmän opinion

Svensk definition

Befolkningens attityder till och åsikter om olika förslag. Baserad på mätbar fakta/evidens and till en viss grad av reflektion, analys och resonemang..

Engelsk definition

The attitude of a significant portion of a population toward any given proposition, based upon a measurable amount of factual evidence, and involving some degree of reflection, analysis, and reasoning.

Svenska synonymer

Folkopinion Opinionsbildning Opinionsundersökningar Intressegrupper

Engelska synonymer

Opinion, Public Pro-Choice Groups Group, Pro-Choice Groups, Pro-Choice Pro Choice Groups Pro-Choice Group Public Opinion Polls Opinion Poll, Public Opinion Polls, Public Poll, Public Opinion Polls, Public Opinion Public Opinion Poll Interest Groups Group, Interest Groups, Interest Interest Group