Puberty, Precocious

Pubertet, för tidig

Svensk definition

Könsmognad hos pojkar och flickor i en kronologisk ålder som är 2.5 standardavvikelser lägre än den genomsnittliga ålder för pubertetsstarten. Tidig mognad av hypotalamus-hypofyssystemet och gonadsystemet resulterar i tidig sexuel mognad, förhöjda nivåer av gonadotropiner, steroida könshormoner som estradiol och testosteron i blodet.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Precocious Puberties Puberties, Precocious Pubertas Praecox Praecox, Pubertas Precocious Puberty Precocious Puberty, Central Central Precocious Puberties Central Precocious Puberty Precocious Puberties, Central Puberties, Central Precocious Puberty, Central Precocious Sexual Precocity Precocities, Sexual Precocity, Sexual Sexual Precocities Idiopathic Sexual Precocity Idiopathic Sexual Precocities Precocities, Idiopathic Sexual Precocity, Idiopathic Sexual Sexual Precocities, Idiopathic Sexual Precocity, Idiopathic Familial Precocious Puberty Familial Precocious Puberties Precocious Puberties, Familial Precocious Puberty, Familial Puberties, Familial Precocious Puberty, Familial Precocious Precocious Puberty, Male-Limited Male-Limited Precocious Puberties Male-Limited Precocious Puberty Precocious Puberties, Male-Limited Puberties, Male-Limited Precocious Puberty, Male-Limited Precocious Precocious Puberty, Male Limited Testotoxicosis