Prostatic Hyperplasia

Prostatahyperplasi

Svensk definition

Ökning av cellbeståndet i prostata vilket leder till organförstoring (hypertrofi) och negativa effekter på funktionen i de nedre urinvägarna. Förstoringen kan bero på ökad cellförökning, reducerad celldöd eller båda.

Engelsk definition

Increase in constituent cells in the PROSTATE, leading to enlargement of the organ (hypertrophy) and adverse impact on the lower urinary tract function. This can be caused by increased rate of cell proliferation, reduced rate of cell death, or both.

Svenska synonymer

Prostataförstorning Prostataadenom Prostatahypertrofi Godartat prostataförstoring Godartat prostatahyperplasi

Engelska synonymer

Hyperplasia, Prostatic Prostatic Hypertrophy Adenoma, Prostatic Adenomas, Prostatic Prostatic Adenomas Prostatic Adenoma Benign Prostatic Hyperplasia Prostatic Hyperplasia, Benign Prostatic Hypertrophy, Benign Benign Prostatic Hypertrophy Hypertrophy, Benign Prostatic