Pneumoconiosis

Dammlunga

Svensk definition

Sjukdomstillstånd kännetecknat dels av permanent ansamling av avsevärda mängder partiklar i lungorna, vanligtvis till följd av yrkesmässig eller annan miljöexponering, dels av vävnadsreaktionen mot den främmande substansen.

Engelsk definition

A diffuse parenchymal lung disease caused by inhalation of dust and by tissue reaction to their presence. These inorganic, organic, particulate, or vaporized matters usually are inhaled by workers in their occupational environment, leading to the various forms (ASBESTOSIS; BYSSINOSIS; and others). Similar air pollution can also have deleterious effects on the general population.

Svenska synonymer

Pneumokonios

Engelska synonymer

Pneumoconioses Bagassosis