Plethysmography

Pletysmografi

Svensk definition

Registrering och mätning av volymförändringar i en viss del av kroppen pga blodtillförsel.

Engelsk definition

Recording of change in the size of a part as modified by the circulation in it.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Plethysmographies