Phosphatidylinositols

Fosfatidylinositoler

Svensk definition

Derivat av fosfatidsyror där fosforsyran har esterbindning till hexahydroxialkoholen myoinositol. Fullständig hydrolys ger 1 mol glycerol, fosforsyra och myoinositol, och 2 mol fettsyror.

Engelsk definition

Derivatives of phosphatidic acids in which the phosphoric acid is bound in ester linkage to the hexahydroxy alcohol, myo-inositol. Complete hydrolysis yields 1 mole of glycerol, phosphoric acid, myo-inositol, and 2 moles of fatty acids.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inositol Phosphoglycerides Phosphoglycerides, Inositol Inositol Phospholipids Phospholipids, Inositol Phosphatidylinositol Phosphoinositide PtdIns Phosphatidyl Inositol Inositol, Phosphatidyl Inositol Phospholipid Phospholipid, Inositol Inositide Phospholipid Phospholipid, Inositide Inositol Phosphoglyceride Phosphoglyceride, Inositol Inositide Phospholipids Phospholipids, Inositide Phosphoinositides