Pediculus

Huvudlöss

Svensk definition

Löss av släktet Pediculus, familjen Pediculidae. Pediculus humanus corporus är en lusart som lever på kroppen och Pediculus humanus capitis är huvudlusen.

Engelsk definition

Lice of the genus Pediculus, family Pediculidae. Pediculus humanus corporus is the human body louse and Pediculus humanus capitis is the human head louse.

Svenska synonymer

Klädlöss

Engelska synonymer

Pediculi Nits Head Louse Head Louses Louse, Head Louses, Head Head Lice Head Lices Lice, Head Lices, Head Body Louse Body Louses Louse, Body Louses, Body Body Lice Body Lices Lice, Body Lices, Body