p-Azobenzenearsonate

p-azobenzenarsonat

Svensk definition

En hapten med förmåga att framkalla både antikroppsbildning och fördröjd överkänslighet när den binds till aromatiska aminosyror, polypoptider eller proteiner. Den används som immunologiskt forskningsverktyg.

Engelsk definition

A hapten capable of eliciting both antibody formation and delayed hypersensitivity when bound to aromatic amino acids, polypeptides or proteins. It is used as an immunologic research tool.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

p Azobenzenearsonate para-Azobenzenearsonate para Azobenzenearsonate Azophenylarsonate