Azo Compounds

Azoföreningar

Svensk definition

Organiska kemikalier där akryl- eller alkylgrupper länkas via två kväveatomer genom en dubbelbindning (R-N=N-R’; R och R' kan vara antingen akryl eller alkyl). De kan också användas vid färgning.

Engelsk definition

Organic chemicals where aryl or alkyl groups are joined by two nitrogen atoms through a double bond (R-N=N-R'; R and R' may be either aryl or alkyl). They may be used as DYES.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Compounds, Azo Azo Dyes Dyes, Azo Azo Dye Dye, Azo