Arsenazo III

Arsenazo III

Svensk definition

Färgindikator som ändrar färg vid bindning till kalciumjon under fysiologiska förhållanden. Ämnet används för mätning av lokala kalciumjonkoncentrationer in vivo.

Engelsk definition

Metallochrome indicator that changes color when complexed to the calcium ion under physiological conditions. It is used to measure local calcium ion concentrations in vivo.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.