Ownership

Ägande

Svensk definition

Den juridiska relationen mellan en enhet (individ, grupp, företag, vinstdrivande, icke-kyrklig, statlig) och ett objekt. Objektet kan vara fysisk, t ex utrustning, eller en juridisk handling, t ex ett patent; det kan vara flyttbart, t ex ett djur eller oflyttbart som en byggnad.

Engelsk definition

The legal relation between an entity (individual, group, corporation, or-profit, secular, government) and an object. The object may be corporeal, such as equipment, or completely a creature of law, such as a patent; it may be movable, such as an animal, or immovable, such as a building.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Property Rights Property Right Rights, Property