Otosclerosis

Otoskleros

Svensk definition

Otoskleros beror på bennybildning vid stigbygelplattan som minskar dess rörlighet och leder till ledningshörselnedsättning. sensorisk hörselnedsättning eller blandad hörselnedsättning. Flera gener är kopplade till familjär otoskleros med varierande symtom.

Engelsk definition

Formation of spongy bone in the labyrinth capsule which can progress toward the STAPES (stapedial fixation) or anteriorly toward the COCHLEA leading to conductive, sensorineural, or mixed HEARING LOSS. Several genes are associated with familial otosclerosis with varied clinical signs.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Otoscleroses Otospongiosis Otospongioses