Otolithic Membrane

Otolitmembran

Svensk definition

Ett gelatinöst membran som täcker akustisk makula av sacculus och utriculus. Membranets yttre skikt innhehåller krystaller av kalciuumkarbonat- och proteinpartiklar (otliter). Kristallernas funktion är att hjälpa till att känna igen lägesändringar av kroppen/huvudet.

Engelsk definition

A gelatinous membrane overlying the acoustic maculae of SACCULE AND UTRICLE. It contains minute crystalline particles (otoliths) of CALCIUM CARBONATE and protein on its outer surface. In response to head movement, the otoliths shift causing distortion of the vestibular hair cells which transduce nerve signals to the BRAIN for interpretation of equilibrium.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Membrane, Otolithic Membranes, Otolithic Otolithic Membranes Otoconia Otoconias Statoconia Statoconias Otoliths Otolith