Calcium Carbonate

Kalciumkarbonat

Svensk definition

Kalciumsalt av kolsyra (CaCO3). Ett luktfritt och smaklöst kristallint mineral (kalcit) som har stor utbredning i naturen och utgör huvudbeståndsdelen i kalksten. Det används terapeutiskt som fosfatbu ffert hos hemodialyspatienter och som kalciumtillskott.

Engelsk definition

Carbonic acid calcium salt (CaCO3). An odorless, tasteless powder or crystal that occurs in nature. It is used therapeutically as a phosphate buffer in hemodialysis patients and as a calcium supplement.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Carbonate, Calcium Aragonite Vaterite Calcite Limestone Marble Milk of Calcium Calcium Milk Chalk