Ophthalmia, Sympathetic

Oftalmi, sympatisk

Svensk definition

Granulomatös uveit som uppträder i ett öga efter penetrationsskada i det andra ögat. Det sekundärt påverkade ögat kallas för det sympatiserande ögat, och det skadade ögat kallas för det aktiverande.

Engelsk definition

Granulomatous uveitis which follows in one eye after a penetrating injury to the other eye; the secondarily affected eye is called the sympathizing eye, and the injured eye is called the exciting or activating eye.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ophthalmias, Sympathetic Sympathetic Ophthalmia Sympathetic Ophthalmias Uveitis, Sympathetic Sympathetic Uveitides Sympathetic Uveitis Uveitides, Sympathetic