New Mexico

New Mexico

Svensk definition

Delstat i USA som gränsar till Colorado i norr, till Oklahoma och Texas i öster, till Texas och Mexiko i söder och till Arizona i väster.

Engelsk definition

State bounded on the north by Colorado, on the east by Oklahoma and Texas, on the south by Texas and Mexico, and on the west by Arizona.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.