Americas

Amerika

Svensk definition

En generell benämning på Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

America