North America

Nordamerika

Svensk definition

Västra hemisfärens norra kontinent som sträcker sig norrut från Colombia-Panama-gränsen och innefattar Centralamerika, Mexico, Västindien, Förenta staterna, Kanada och Grönland. Termen används ofta i mer begränsad betydelse för att benämna Mexiko, kontinentala Förenta staterna och Kanada.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Northern America