Nevus, Pigmented

Pigmentnevus

Svensk definition

Ett nevus med innehåll av melanin. Termen är normalt begränsad till att gälla nevocytiska födelsemärken (runda eller ovala ansamlingar av melaninhaltiga nevusceller i kontakten mellan dermis och epidermis eller i själva dermis) eller molor, men kan även avse andra pigmenterade nevi.

Engelsk definition

A nevus containing melanin. The term is usually restricted to nevocytic nevi (round or oval collections of melanin-containing nevus cells occurring at the dermoepidermal junction of the skin or in the dermis proper) or moles, but may be applied to other pigmented nevi.

Svenska synonymer

Nevus, pigmenterat

Engelska synonymer

Pigmented Nevus Pigmented Moles Nevus, Melanocytic Nevi, Melanocytic Melanocytic Nevi Melanocytic Nevus Nevi, Pigmented Pigmented Nevi