Neoplasms

Tumörer

Svensk definition

Onormal tillväxt av ny vävnad. Maligna (elakartade) tumörer har en högre grad av anaplasi och förmåga att invadera och bilda metastaser, jämfört med benigna (godartade) tumörer.

Engelsk definition

New abnormal growth of tissue. Malignant neoplasms show a greater degree of anaplasia and have the properties of invasion and metastasis, compared to benign neoplasms.

Svenska synonymer

Cancer Neoplasmer Svulster Godartade tumörer Godartad cancer Elakartade tumörer Elakartad cancer

Engelska synonymer

Neoplasia Neoplasias Neoplasm Tumors Tumor Cancer Cancers Malignancy Malignancies Malignant Neoplasms Malignant Neoplasm Neoplasm, Malignant Neoplasms, Malignant Benign Neoplasms Neoplasms, Benign Benign Neoplasm Neoplasm, Benign