Hamartoma

Hamartom

Svensk definition

Lokal missbildning som påminner om en tumör och består av en anhopning av mogna celler och vävnader som är normalt förekommande i det påverkade området.

Engelsk definition

A focal malformation resembling a neoplasm, composed of an overgrowth of mature cells and tissues that normally occur in the affected area.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hamartomas