Neoplastic Cells, Circulating

Cirkulerande tumörceller

Svensk definition

Avknoppade tumörceller som cirkulerar i blodet och är associerade med metastasbildande tumörer.

Engelsk definition

Exfoliate neoplastic cells circulating in the blood and associated with metastasizing tumors.

Svenska synonymer

Tumöremboli Cirkulerande cancerceller Emboliska tumörceller

Engelska synonymer

Neoplasm Circulating Cells Circulating Neoplastic Cells Cell, Circulating Neoplastic Cells, Circulating Neoplastic Circulating Neoplastic Cell Neoplastic Cell, Circulating Circulating Tumor Cells Cell, Circulating Tumor Cells, Circulating Tumor Circulating Tumor Cell Tumor Cell, Circulating Tumor Cells, Circulating Cells, Neoplasm Circulating Cell, Neoplasm Circulating Neoplasm Circulating Cell Circulating Cells, Neoplasm Tumor Cells, Embolic Cell, Embolic Tumor Cells, Embolic Tumor Embolic Tumor Cell Tumor Cell, Embolic Embolic Tumor Cells Embolism, Tumor Embolisms, Tumor Tumor Embolism Tumor Embolisms