Neoplasm Metastasis

Metastaser

Svensk definition

Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.

Engelsk definition

The transfer of a neoplasm from one organ or part of the body to another remote from the primary site.

Svenska synonymer

Cancermetastaser Tumörmetastaser

Engelska synonymer

Neoplasm Metastases Metastases, Neoplasm Metastasis, Neoplasm Metastase Metastases Metastasis