Neck

Hals

Svensk definition

Den del av människors och djurs kroppar som förbinder huvudet med resten av kroppen.

Engelsk definition

The part of a human or animal body connecting the HEAD to the rest of the body.

Svenska synonymer

Nacke

Engelska synonymer

Necks