Nairobi Sheep Disease

Nairobisk fårsjukdom

Svensk definition

En fästingöverförd arbovirusinfektion hos får och getter. Den kännetecknas av hög feber och blödande gastroenterit.

Engelsk definition

An arbovirus infection of sheep and goats transmitted by ticks. It is characterized by high fever and hemorrhagic gastroenteritis.

Svenska synonymer

Nairovirussjuka

Engelska synonymer

Disease, Nairobi Sheep Sheep Disease, Nairobi