Myeloproliferative Disorders

Myeloproliferativa sjukdomar

Svensk definition

Tillstånd som orsakar spridning av hemopoetiskt aktiv vävnad eller vävnad med embryonal hemopoetisk potential. De kännetecknas alla av regleringsstörning av multipotenta myeloida förstadieceller, oftast till följd av mutation i JAK2-protein-tyrosinkinaset.

Engelsk definition

Conditions which cause proliferation of hemopoietically active tissue or of tissue which has embryonic hemopoietic potential. They all involve dysregulation of multipotent MYELOID PROGENITOR CELLS, most often caused by a mutation in the JAK2 PROTEIN TYROSINE KINASE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disorder, Myeloproliferative Disorders, Myeloproliferative Myeloproliferative Disorder