Myelodysplastic Syndromes

Myelodysplastiskt syndrom

Svensk definition

Klonstörningar i hematopoetiska stamceller som kännetecknas av dysplasi i en eller flera cellstammar. De dominerar hos patienter över 60 år, anses förebåda leukemitillstånd och har hög sannolikhet för att övergå i akut myeloid leukemi.

Engelsk definition

Clonal hematopoietic stem cell disorders characterized by dysplasia in one or more hematopoietic cell lineages. They predominantly affect patients over 60, are considered preleukemic conditions, and have high probability of transformation into ACUTE MYELOID LEUKEMIA.

Svenska synonymer

Hematopoetisk myelodysplasi

Engelska synonymer

Myelodysplastic Syndrome Syndrome, Myelodysplastic Syndromes, Myelodysplastic Dysmyelopoietic Syndromes Dysmyelopoietic Syndrome Syndrome, Dysmyelopoietic Syndromes, Dysmyelopoietic Hematopoetic Myelodysplasia Hematopoetic Myelodysplasias Myelodysplasia, Hematopoetic Myelodysplasias, Hematopoetic