Muscle Cramp

Muskelkramp

Svensk definition

En ihållande och oftast smärtsam sammandragning av muskelfibrer. Tillståndet kan uppkomma som ett tillfälligt fenomen eller som manifestation av en underliggande sjukdomsprocess, som t ex uremi, hypotyroidism, motorneuronsjukdom osv.

Engelsk definition

A sustained and usually painful contraction of muscle fibers. This may occur as an isolated phenomenon or as a manifestation of an underlying disease process (e.g., UREMIA; HYPOTHYROIDISM; MOTOR NEURON DISEASE; etc.). (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1398)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cramp, Muscle Cramps, Muscle Muscle Cramps Muscular Cramp Cramp, Muscular Cramps, Muscular Muscular Cramps Cramp Cramps Limb Cramp Cramp, Limb Cramps, Limb Limb Cramps