Morula

Mullbärskula

Svensk definition

Ett tidigt embryo i form av en kompakt massa av ca 16 blastomerer. Det liknar ett mullbär, med två typer av celler, yttre och inre. Morula utgör stadiet före blastula hos andra djur än däggdjur eller blastocyst hos däggdjur.

Engelsk definition

An early embryo that is a compact mass of about 16 BLASTOMERES. It resembles a cluster of mulberries with two types of cells, outer cells and inner cells. Morula is the stage before BLASTULA in non-mammalian animals or a BLASTOCYST in mammals.

Svenska synonymer

Morula

Engelska synonymer

Morulas