Blastula

Blastula

Svensk definition

Ett tidigt embryo hos icke-däggdjur som följer på morulastadiet. En blastula liknar en ihålig boll med ett lager av celler som omsluter en vätskefylld blåsa (blastocel). Lagret av celler kallas groddskiva.

Engelsk definition

An early non-mammalian embryo that follows the MORULA stage. A blastula resembles a hollow ball with the layer of cells surrounding a fluid-filled cavity (blastocele). The layer of cells is called BLASTODERM.

Svenska synonymer

Groddblåsa

Engelska synonymer

Blastulae