Blastocyst

Blastocyst

Svensk definition

Däggdjursembryot efter morulastadiet som utvecklas från en 32-cellig enhet till en vätskefylld, ihålig boll av över hundra celler. En blastocyst har två distinkta vävnader. Det yttre lagret utgörs av trofoblaster som ger upphov till fosterhinnorna. Den inre cellmassan ger upphov till fostersäckens botten och själva fostret.

Engelsk definition

A post-MORULA preimplantation mammalian embryo that develops from a 32-cell stage into a fluid-filled hollow ball of over a hundred cells. A blastocyst has two distinctive tissues. The outer layer of trophoblasts gives rise to extra-embryonic tissues. The inner cell mass gives rise to the embryonic disc and eventual embryo proper.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Blastocysts Embryo, Preimplantation Embryos, Preimplantation Preimplantation Embryo Preimplantation Embryos