Models, Chemical

Kemiska modeller

Svensk definition

Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.

Engelsk definition

Theoretical representations that simulate the behavior or activity of chemical processes or phenomena; includes the use of mathematical equations, computers, and other electronic equipment.

Svenska synonymer

Modeller, kemiska

Engelska synonymer

Chemical Models Chemical Model Model, Chemical