Mixed Connective Tissue Disease

Blandad bindvävssjukdom

Svensk definition

Ett syndrom med en blandning av kliniska drag av systemisk lupus erythematosus, skleroderma, polymyosit och Raynauds fenomen. Särskiljande kännetecken för sjukdomen är höga titrar av antikroppar mot ribonukleaskänsligt, lösligt kärnantigen och ett "fläckigt" mönster vid direkt immunfluorescens av färgade epidermalkärnor.

Engelsk definition

A syndrome with overlapping clinical features of systemic lupus erythematosus, scleroderma, polymyositis, and Raynaud's phenomenon. The disease is differentially characterized by high serum titers of antibodies to ribonuclease-sensitive extractable (saline soluble) nuclear antigen and a "speckled" epidermal nuclear staining pattern on direct immunofluorescence.

Svenska synonymer

Bindvävssjukdom, blandad MCTD

Engelska synonymer

Connective Tissue Disease, Mixed Sharp Syndrome Syndrome, Sharp MCTD