Mites

Kvalster

Svensk definition

Alla leddjur av underklassen Acari, utom fästingar. De är mycket små djur, besläktade med spindlarna, ofta med genomskinliga eller halvgenomskinliga kroppar. De kan vara parasiter hos människor och husdjur och därvid ge olika hudirritationer. Många kvalsterarter är av medicinsk betydelse som parasiter och sjukdomsvektorer. Även växter kan drabbas av kvalsterangrepp.

Engelsk definition

Any arthropod of the subclass ACARI except the TICKS. They are minute animals related to the spiders, usually having transparent or semitransparent bodies. They may be parasitic on humans and domestic animals, producing various irritations of the skin (MITE INFESTATIONS). Many mite species are important to human and veterinary medicine as both parasite and vector. Mites also infest plants.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mite Acarus