Miliaria

Miliaria

Svensk definition

Ett syndrom av hudförändringar förenade med svettretention och svettansamlingar i olika hudlager. Milaria rubra beror på tilltäppta gångar från svettkörtlarna. Svetten söker sig då in i överhuden, där den ger upphov till kliande blåsor.

Engelsk definition

A syndrome of cutaneous changes associated with sweat retention and extravasation of sweat at different levels in the skin. Miliaria rubra, or prickly heat, results from apocrine duct obstruction. The sweat then seeps into the epidermis, producing pruritic erythematous papulovesicles. (From Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Miliaria Rubra Prickly Heat Heat, Prickly