Fox-Fordyce Disease

Fox-Fordyces sjukdom

Svensk definition

Kronisk, kliande sjukdom hos främst kvinnor. Den kännetecknas av små, follikulära, knottriga hudutslag i apokrina områden. Sjukdomen orsakas av tilltäppning av eller bristningar på intraepidermala, apokrina kanaler.

Engelsk definition

Chronic pruritic disease, usually in women, characterized by small follicular papular eruptions in APOCRINE GLANDS areas. It is caused by obstruction and rupture of intraepidermal apocrine ducts.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disease, Fox-Fordyce Fox Fordyce Disease Fox-Fordyce Syndrome Fox Fordyce Syndrome Syndrome, Fox-Fordyce Miliaria, Apocrine Apocrine Miliaria