Migraine Disorders

Migränsjukdomar

Svensk definition

En klass handikappande, primära huvudvärkstillstånd som kännetecknas av återkommande, enkelsidig, pulserande huvudvärk. De två huvudsakliga typerna är vanlig migrän (utan aura) och klassisk migrän (med aura eller neurologiska symtom).

Engelsk definition

A class of disabling primary headache disorders, characterized by recurrent unilateral pulsatile headaches. The two major subtypes are common migraine (without aura) and classic migraine (with aura or neurological symptoms). (International Classification of Headache Disorders, 2nd ed. Cephalalgia 2004: suppl 1)

Svenska synonymer

Migrän

Engelska synonymer

Disorder, Migraine Disorders, Migraine Migraine Disorder Migraine Migraines Migraine Headache Headache, Migraine Headaches, Migraine Migraine Headaches Acute Confusional Migraine Acute Confusional Migraines Migraine, Acute Confusional Migraines, Acute Confusional Status Migrainosus Hemicrania Migraine Hemicrania Migraines Migraine, Hemicrania Migraines, Hemicrania Migraine Variant Migraine Variants Variant, Migraine Variants, Migraine Sick Headache Headache, Sick Headaches, Sick Sick Headaches Abdominal Migraine Abdominal Migraines Migraine, Abdominal Migraines, Abdominal Cervical Migraine Syndrome Cervical Migraine Syndromes Migraine Syndrome, Cervical Migraine Syndromes, Cervical