Meniere Disease

Menieres sjukdom

Svensk definition

Ett sjukdomstillstånd i innerörat (labyrinten) som kännetecknas av varierande sensoriskt hörselbortfall, tinnitus, yrselanfall och örontäppa.

Svenska synonymer

Menieres syndrom

Engelska synonymer

Disease, Meniere Meniere's Syndrome Meniere Syndrome Menieres Syndrome Syndrome, Meniere's Ménière's Disease Disease, Ménière's Diseases, Ménière's Ménière's Diseases Ménières Disease Meniere's Disease Disease, Meniere's Menieres Disease Ménière Disease Disease, Ménière Diseases, Ménière Ménière Diseases Vertigo, Aural Aural Vertigo Otogenic Vertigo Otogenic Vertigos Vertigo, Otogenic Vertigos, Otogenic Auditory Vertigo Auditory Vertigos Vertigo, Auditory Vertigos, Auditory Ménière's Vertigo Ménière Vertigo Ménière's Vertigos Ménières Vertigo Vertigo, Ménière's Vertigos, Ménière's