Melena

Blodfärgad avföring

Svensk definition

Svart, tjäraktig, illaluktande avföring som innehåller nedbrutet blod.

Engelsk definition

The black, tarry, foul-smelling FECES that contain degraded blood.

Svenska synonymer

Melena

Engelska synonymer

Melenas