Lymphocytosis

Lymfocytos

Svensk definition

Överskott av normala lymfocyter i blodet eller annan vävnadsvätska.

Engelsk definition

Excess of normal lymphocytes in the blood or in any effusion.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lymphocytoses