Liposarcoma

Liposarkom

Svensk definition

En elakartad tumör som härstammar från primitiva eller embryonala lipoblastceller. Den kan bestå av väldifferentierade fettceller eller kan ha dedifferentierats: myxoidliposarkom, rundcellig eller pleomorf, oftast tillsammans med ett rikligt utvecklat nätverk av kapillärer. Tumöråterkomst är vanlig, och dedifferentierade liposarkom metastaserar till lungor och serösa ytor.

Engelsk definition

A malignant tumor derived from primitive or embryonal lipoblastic cells. It may be composed of well-differentiated fat cells or may be dedifferentiated: myxoid (LIPOSARCOMA, MYXOID), round-celled, or pleomorphic, usually in association with a rich network of capillaries. Recurrences are common and dedifferentiated liposarcomas metastasize to the lungs or serosal surfaces. (From Dorland, 27th ed; Stedman, 25th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Liposarcomas Liposarcoma, Dedifferentiated Dedifferentiated Liposarcoma Dedifferentiated Liposarcomas Liposarcoma, Pleomorphic Pleomorphic Liposarcoma Pleomorphic Liposarcomas Well Differentiated Liposarcoma Well Differentiated Liposarcomas Atypical Lipomatous Tumor Atypical Lipomatous Tumors Lipomatous Tumor, Atypical Liposarcoma, Well Differentiated