Leukemia, Radiation-Induced

Strålningsframkallad leukemi

Svensk definition

Leukemi framkallad av exponering för joniserad eller icke-joniserad strålning.

Svenska synonymer

Leukemi, strålningsframkallad

Engelska synonymer

Leukemia, Radiation Induced Radiation-Induced Leukemia Leukemias, Radiation-Induced Radiation Induced Leukemia Radiation-Induced Leukemias