Learning

Inlärning

Svensk definition

Förhållandevis permanent beteendeförändring som resultat av tidigare erfarenheter eller övning. Begreppet omfattar förvärvande av kunskap.

Engelsk definition

Relatively permanent change in behavior that is the result of past experience or practice. The concept includes the acquisition of knowledge.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Phenomenography Memory Training Training, Memory