Lead Poisoning

Blyförgiftning

Svensk definition

Förgiftning som resultat av kroniskt eller akut intag, injektion, inhalation eller hudabsorption av bly eller blyföreningar.

Engelsk definition

Poisoning that results from chronic or acute ingestion, injection, inhalation, or skin absorption of LEAD or lead compounds.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Poisoning, Lead Lead Poisonings Poisonings, Lead