Jaw Neoplasms

Käktumörer

Svensk definition

Tumörer av icke specificerat slag i över- eller underkäken. För tumörer i överkäken finns termen överkäkstumörer, och för underkäken underkäkstumörer.

Svenska synonymer

Käkcancer

Engelska synonymer

Jaw Neoplasm Neoplasm, Jaw Neoplasms, Jaw Cancer of Jaw Jaw Cancers Cancer of the Jaw Jaw Cancer Cancer, Jaw Cancers, Jaw